DET ISLAMSKE KULTURSENTER I DRAMMEN

Colletts gate 10, 3041 Drammen

Postboks 2435 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 81 06 80