DET ISLAMSKE KULTURSENTER I STAVANGER

Bergelandsgata 24, 4012 Stavanger

Telefon: 51 89 57 75